Cultural events in Hradec Kralove

Promotional brochures of Hradec Kralove – Order form

Some mandatory data are not filled properly!

Zadejte požadavek na propagační materiály z nabídky. Mailem obdržíte potvrzení o přijetí Vaší objednávky. Požadované množství materiálů je pouze orientační, počet vydaných materiálů může být nižší. Potvrzený počet vydaných materiálů s termínem dodání obdržíte na Vámi uvedený e-mail. Pro 1 akci může být podána jen 1 objednávka. Další objednávky nebudou akceptovány. Lhůta pro dodání materiálů je 10 dnů od doručení objednávky. Materiály budou připraveny k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Hradec Králové, Eliščino nábř. 626, tel. +420 727 827 947, +420 495 453 270, +420 495 433 052, e- mail info@hkinfo.cz.

*mandatory

Promotional brochures Number of pieces
Hradec Králové Město plné atraktivit – zdarma
Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem (mapa Hradecko) - zdarma
Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem (mapa Hradec Králové) - zdarma
Procházka po stopách hradeckých lvů CZ - zdarma
Studenti v Hradci CZ/EN - zdarma
Procházky po hradeckých památnících z 1. svět.války - zdarma
Procházka po hradeckých mostech CZ – zdarma
Procházka po hradeckých věžích a věžičkách CZ – zdarma
Procházka po hradeckých hodinách CZ – zdarma
Jan Kotěra v Hradci Králové
Oldřich Liska v Hradci Králové
František Sander v Hradci Králové
Josef Gočár v Hradci Králové
Mapa Karla Čapka
Mapa Labská stezka
Poznejte Hradec Králové - zdarma
Plán města skládací PL/DE - zdarma
Plán města skládací FR/RU - zdarma
Trhací mapa centra města DE - zdarma
Trhací mapa centra města CZ - zdarma
Trhací mapa centra města EN - zdarma

  By submitting this application I give, in accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data and on Amendments to Some Acts, as amended, the consent to the processing of personal data about the person mentioned in this application.

Some mandatory data are not filled properly!