Kulturní akce Hradec Králové

Objednávka propagačních materiálů města Hradec Králové

Nejsou vyplněny všechny povinné údaje!

Zadejte požadavek na propagační materiály z nabídky. Mailem obdržíte potvrzení o přijetí Vaší objednávky. Požadované množství materiálů je pouze orientační, počet vydaných materiálů může být nižší. Potvrzený počet vydaných materiálů s termínem dodání obdržíte na Vámi uvedený e-mail. Pro 1 akci může být podána jen 1 objednávka. Další objednávky nebudou akceptovány. Lhůta pro dodání materiálů je 10 dnů od doručení objednávky. Materiály budou připraveny k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Hradec Králové, Eliščino nábř. 626, tel. +420 727 827 947, +420 495 453 270, +420 495 433 052, e- mail info@hkinfo.cz.

*povinný údaj

Propagační materiál Počet ks Ke stažení
 
Poznejte Hradec Králové CZ
Ke stažení - Poznejte Hradec Králové CZ
Poznejte Hradec Králové EN
Ke stažení - Poznejte Hradec Králové EN
Poznejte Hradec Králové DE
Ke stažení - Poznejte Hradec Králové DE
Poznejte Hradec Králové PL
Ke stažení - Poznejte Hradec Králové PL
Procházka po stopách méně známých architektů a stavitelů
Procházka po stopách Hradeckých lvů
Procházka po hradeckých divadlech, kinech a kulturních sálech
Procházka po hradeckých věžích a věžičkách CZ
Procházky městem Hradec Králové CZ
Procházky městem Hradec Králové EN
Procházky městem Hradec Králové PJ
Procházky městem Hradec Králové NJ
Jan Kotěra v Hradci Králové
Jan Rejchl
Václav Rejchl ml.
Oldřich Liska v Hradci Králové
František Sander v Hradci Králové
Josef Gočár v Hradci Králové
Mapa Karla Čapka
Trhací mapa centra města CZ
Trhací mapa centra města EN
Trhací mapa centra města DE
Trhací mapa centra města PL

  Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. (dále jen HKVS), se sídlem Hradec Králové, Československé armády 300/22, PSČ 500 03, IČO: 27472809, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala moje osobní údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek neposkytnutí služby HKVS. Za osoby mladší patnácti let souhlas dává zákonný zástupce. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Nejsou vyplněny všechny povinné údaje!

PARTNEŘI TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA