ABONENTNÍ KONCERT BÍLÁ ŘADA /B8/

Josef Suk
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a
Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus symfonických básní (výběr)
č. 5 Tábor T 120, č. 6. Blaník T 121
Leoš Janáček
Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text JW III/9 – „Mša glagolskaja”
Pavla Vykopalová soprán
Jana Sýkorová mezzosoprán
Jaroslav Březina tenor
Jiří Sulženko bas
Kühnův smíšený sbor Marek Vorlíček sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Na tento koncert lze využít RODINNÉ VSTUPNÉ: v doprovodu rodiče má druhé a další dítě (do 15let) vstup zdarma
Před koncerty řady BÍLÁ besedy s Lukášem Hurníkem v 18.30 hodin
bližší informace o koncertu na www.fhk.cz