SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KURZ

Druhy sociální péče a podpory a podmínky jejich poskytnutí, příspěvky na péči, právní předpisy a další možnosti, povinnosti a vědomosti, které při péči o blízké můžete potřebovat, vám představí Mgr. Radka Pešlová.