Infocentrum poskytuje bezplatnou právní poradnu

Infocentrum Hradec Králové ve spolupráci s regionálním pracovištěm České advokátní komory v Hradci Králové v rámci zajištění ochrany práv občanů Hradce Králové a celého regionu Královéhradeckého kraje poskytuje bezplatnou právní poradnu. Bezplatná právní poradna je umístěna v prostorách Infocentra Hradec Králové, kde lze o bezplatnou právní službu požádat přímo na recepci daného centra. Tato právní poradna je otevřena občanům vždy každou středu od 13,00 – 17,00 hod., a vedena vždy dvěma zástupci z řad advokacie Královéhradeckého kraje. Předmětná právní služba je zaměřena na podporu především osob sociálně slabších a měla by představovat v zásadě základní orientační poučení o právech a povinnostech žadatele a zodpoví otázky zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a insolvenčního. Prosíme o dodržování následujících pokynů:
  1. Po příchodu se zájmce nahlasí obsluze Infocnetra na přepážce vlevo.
  2. Objednání je možné pouze v den konání poradny od 12:00 osobně, nikoli telefonicky.
  3. Doba konzultace může trvat maximálně 20 minut.
  4. Poslední zájemce bude obsoužen v 16:45.
Děkujeme za pochopení. Vaše Infocentrum Hradec Králové.