Referent/ka - péče o dítě - bylo vyhlášeno výběrové řízení

Nabízíme Vám perspektivní pracovní uplatnění, profesní rozvoj a zajímavé zaměstnanecké benefity.

            Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

                                 REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK)
                                           odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 

Charakteristika pozice:

 

Kvalifikační požadavky:

 

 

Informace:  Mgr. Světluše Kotrčová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
                     tel. č.: 495 707 382

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 

Přihláška dále musí obsahovat ručně psaný motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

               

                                                                                                           

Přihlášky lze podávat do 10. 9. 2018

 

 

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města