Zrušení vystoupení "Tváře Petra Rychlého".

Rádi bychom vás informovali, že vystoupení Petra Rychlého s názvem Tváře Petra Rychlého se ruší a nebude stanoven náhradní termín. Vstupenky je možné vracet do 22. dubna 2018 v Infocentru Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626.