HRADEC KRÁLOVÉ – VILOVÁ ČTVRŤ MORUŠOVKA

Procházka s úvodní přednáškou historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera o jedinečné a první vilové čtvrti v Hradci Králové. Začátek akce ve Waldekově vile, následovat bude procházka s prohlídkou interiérů vybraných vil. Poznejte půlstoletí proměn vilové architektury v Hradci Králové, jejich architektů a stavebníků. Omezená kapacita, vstup pouze po předchozí rezervaci na ladislav.zikmundlender@gmail.com.